Nam Viet Luat luôn tự hào là đơn vị Hướng dẫn chuyên nghiệp trong lĩnh vực Đăng kí doanh nghiệp như: tư vấn thành lập công ty, Cung cấp Đăng kí thành lập công ty trọn gói uy tín tại TPHCM, Hoàn thiện và thay đổi Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp theo nhu cầu khách hàng sau khi thành lập doanh nghiệp, Dịch vụ bảo hộ Brand Name độc quyền, Hồ sơ hỗ trợ kế toán doanh nghiệp, báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm, gỡ rối sổ sách kế toán.

Khi sử dụng Hồ sơ tại Nam Viet Luat bạn sẽ hài lòng khi sử dụng Các bước trọn gói của Nam Viet Luat, chúng tôi cam kết không làm mất nhiều thời gian và công sức của khách hàng, giúp quý khách hàng tập trung vào công việc kinh doanh chính. Thành lập doanh nghiệp là công việc phức tạp, Đăng kí rắc rối, cần nhiều thời gian tìm hiểu và đi lại và sửa sai. Với những công việc phức tạp như trên giờ đây thật đơn giản khi bạn đến với Kinh nghiệm thành lập công ty trọn gói uy tín của chúng tôi.Do đầy kinh nghiệm trong Kinh nghiệm, kiến trúc xây dựng được cách thức hoạt động chuẩn và giám sát giữa các khâu, thành viên làm việc chuyên nghiệp nhanh chóng công ty chúng tôi hoàn thành các Điều kiện và Các bước thành lập công ty của bạn một cách nhanh chóng và đúng pháp luật.

Nam Viet Luat Kinh nghiệm cho khách hàng lựa chọn các vấn đề sau:

– Lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Công ty cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân,…) và các quy định của pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp;

– Về tên doanh nghiệp: (Lựa chọn và tra cứu tên doanh nghiệp);

– Ngành nghề kinh doanh (phù hợp với quy định của pháp luật);

– Thủ tục về thành viên/cổ đông sáng lập (phù hợp với quy định của Pháp luật);

– Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);

– Điều kiện các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, cách thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan).

– Hoàn thiện Tư vấn thành lập doanh nghiệp bao gồm: Đăng kí và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông, Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp, Các hồ sơ khác có liên quan.
Nam Viet Luat sẽ thực hành công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thành lập doanh nghiệp theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

– Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận Các bước đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

– Theo dõi tiến trình cách xử lý và thông báo kết qủa Thủ tục đã nộp;

– Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Nhân viên của Minh Khuê sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để triển khai công việc trên);

– triển khai thủ tục nộp Kinh nghiệm đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại bộ phận có thẩm quyền;

– Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty (thành viên của Công ty luật Minh Khuê sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên);

– triển khai Hồ sơ đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.